Online aanmelden voor het VBF kan tot uiterlijk zondag 25 augustus!

Dus… gauw naar ‘inschrijven’ en geef je op! 

Jij komt toch ook??