Privacyverklaring Vakantie Bijbel Feest Ede

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR). Dit is een privacywet over persoonsgegevens. Elke organisatie en elk bedrijf is vanaf dit moment verplicht om transparant te zijn over de persoonsgegevens die zij verzamelt en over het feit hoe zij hiermee omgaat. Ook het Vakantie Bijbel Feest Ede verzamelt persoonsgegevens. In deze verklaring beschrijven we hoe we hiermee omgaan.

Het Vakantie Bijbel Feest Ede verzamelt persoonsgegevens van zowel kinderen die deelnemen aan het Vakantie Bijbel Feest in Ede als van haar vrijwilligers. Het gaat hierbij om de gegevens die u over uzelf en/of over uw kind opgeeft tijdens het aanmelden op de website. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens van de kinderen die deelnemen aan het Vakantie Bijbel Feest Ede worden niet verstrekt aan anderen behalve dat deze  wel door hun eigen gemeente gebruikt worden voor het benaderen voor verenigingen en clubs. Dit geldt ook voor de gegevens van de vrijwilligers.

De gegevens gebruiken wij  voor het Vakantie Bijbel Feest Ede. Met de gegevens van de kinderen kunnen we bijvoorbeeld de groepjes indelen op leeftijd, in geval van nood contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) en rekening houden met eventuele allergiën of dieeten. Daarnaast vinden we het leuk om een (persoonlijke) uitnodiging aan de kinderen te sturen voor het volgende Vakantie Bijbel Feest in Ede.

Met de gegevens van vrijwilligers kunnen we hen bereiken indien nodig en van tevoren de benodigde documenten opsturen. Daarnaast kunnen we vrijwilligers die al eens geholpen hebben, in een volgend jaar benaderen om weer te helpen.

We kunnen de gegevens bewaren tot het moment waarop u zelf aangeeft uit het bestand verwijderd te willen worden. We zijn verplicht om uw gegevens of die van uw kind(eren) te verwijderen als u daarom vraagt. Wilt u uzelf of uw kind(eren) uit het bestand laten verwijderen, laat het ons weten.

Tijdens het Vakantie Bijbel Feest worden foto’s en filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor een terugblik op Facebook en op de zondag tijdens de afsluitingsdienst. We hopen ook dat geïnteresseerden – bijvoorbeeld vrijwilligers, (ouders van) kinderen, sponsors – hierdoor een beter beeld krijgen van wat het Vakantie Bijbel Feest Ede inhoudt. Natuurlijk kan het zijn dat u niet wilt dat er foto’s en filmpjes gemaakt worden waarop u en/of uw kind(eren) duidelijk zichtbaar zijn. Laat het ons vooral weten, dan kunnen wij er rekening mee houden.

Als u uzelf of uw kind(eren) aanmeldt bij het Vakantie Bijbel Feest Ede, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring en dat we de persoonsgegevens mogen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.