Terugblik VBF 2022: ‘Alles andersom’

We kijken terug op 3 geweldige dagen. Op een laagdrempelige manier mochten we het Evangelie laten horen. In de Bijbelverhalen ging het vaak anders dan we zouden denken. Vader Jozef en moeder Maria waren Jezus kwijt. Maar Jezus was juist in de tempel om dicht bij Zijn Vader te zijn. Eerst werden de zonden van de zieke man vergeven en toen pas kon hij weer lopen. En de discipelen dachten: al die kinderen steeds bij Jezus. Laten we ze maar wegsturen! Maar Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, want juist voor hen is het Koninkrijk van Mijn Vader’.

Elke dag hadden we een Knabbel&Babbel: iets lekkers eten en drinken terwijl we praatten over het Bijbelverhaal. Ook knutselden we, deden we mee aan een vossenjacht, aten we pannenkoeken en keken we naar een voorstelling van Theater Vrolijk. Bekijk hier de foto’s!

We willen iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft willen leveren aan het VakantieBijbelFeest 2022! Er zijn ruim 180 kinderen geweest en dit jaar waren er genoeg vrijwilligers, zodat we de groepjes kleiner konden maken. Zo konden we meer individuele aandacht geven aan de kinderen. Boven alles dank aan onze Hemelse Vader die de kracht en de mogelijkheden gaf om het VBF te organiseren.

We sloten elke dag af met een mooi zegelied: ‘De Heere zegent jou en Hij beschermt jou! Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal Zijn vrede aan je geven!’ Dat wensen we iedereen toe!