Wij zijn op zoek naar jou / u!

Iedereen van 10 tot 99 jaar is welkom om te helpen. Diploma’s zijn niet nodig. We hebben mensen nodig die kinderen begeleiden, naar ze luisteren en hen een gezellige tijd willen geven. Mede dankzij u/ jou kan het Vakantie Bijbel Feest weer een enorm succes worden.

Vacatures (M/V) zijn er bijvoorbeeld voor:

  • Herders om een groepje kinderen te begeleiden. Het zou fijn zijn als je zoveel mogelijk ochtenden aanwezig kunt zijn!
  • Buddy’s – Ben jij tussen de 10-17 jaar? Dan ben je van harte welkom om te helpen tijdens het Vakantie Bijbel Feest!
  • Decorbouwers en “versierders” voor een gezellige sfeer.
  • Muzikanten en leadzangers/-zangeressen.

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Ook als je je al hebt aangemeld bij één van de stuurgroepleden, vragen we je dit formulier in te vullen, zodat we al je gegevens correct hebben. Zoals je begrijpt, zal de aanmelding geannuleerd worden als duidelijk wordt dat het VBF dit jaar niet live kan doorgaan in verband met de dan geldende maatregelen wat betreft Covid19.

Maatschappelijke stage
Een Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal aantal uren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.  Het Vakantie Bijbel Feest kan een dergelijke stageplaats bieden! Wil je hier gebruik van maken, meld je dan aan als vrijwilliger en vul bij ‘Opmerkingen’ in dat je graag je maatschappelijke stage bij het VBF wilt volgen.